banner top2

  • En

Заявление за вписване в списък на национално представителни младежки организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

вписване в списък на национално представителни младежки организации

Моля, попълнете полето!
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, отбележете полето.

Приложени документи

Учредителен акт и Удостоверение за актуално състояние/друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя

Моля, прикачете файл.

Доказателства за дейността на организацията на територията на страната на не по-малко от 30 на сто от общините в страната

Моля, прикачете файл.
Списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 900 членове
Моля, прикачете файл.
Моля, попълнете полето.

Важно: При прилагане на копия на горепосочените документи, те следва да бъдат заверени „вярно с оригинала” и подписани от лицето представляващо организацията.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни