banner top2

Обществен съвет

Обществен съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта

Общественият съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища и инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на съвета
 •  Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта

 • Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;

 • Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

 • Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизиране на реализираните действия;

 • Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;

 • Координира взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни