banner top2

НРГ Диалог за младежта

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС, наричана по-долу „Национална работна група”, се създава с оглед изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г. и изпълнението на Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за определяне на насоки относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, приета от Съвета на Европейския съюз (2019/C 189/01). Национална работна група има за цел да допринася за организирането на консултации и за насърчаването и въздействието на Диалога по въпросите на младежта.

Функции
 •  Осигурява последователен и непрекъснат процес на изпълнение на Диалога по въпросите на младежта в ЕС, като свързаните с процеса консултации следва да се съсредоточат върху въпроси, определени от председателското трио Германия-Португалия-Словения за период юли 2020-декември 2021 г.;

 • Работи за укрепване на диалога на ЕС за младежта като пространство за смислено участие на младите хора в процесите по вземане на решения, както и в мониторинга и оценката на политиките, свързани с младежта;

 • Подпомага действия, допринасящи за интегрирането и междусекторното прилагане на европейските младежки цели, разработени от младите хора по време на шестия цикъл на Структурния диалог;

 • Развива и насърчава сътрудничеството на много нива и между заинтересованите страни на местно и европейско ниво, за да се направи процесът по-приобщаващ, видим и устойчив, така че резултатите от него да обхванат очакванията на всички млади хора, живеещи в Европа;

 • Подпомага процеса по изработване и популяризиране на конкретни политики за прилагане на цел № 9 от Европейските младежки цели „Пространства и участие за всички“;

 • Повишава информираността за процеса на Диалога по въпросите на младежта в ЕС на национално и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темата;

 • Обсъжда предложения за подобряване на Диалога между младите хора и институциите;

 • Сътрудничи с Европейската Работна група, която координира изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС.

 • Развива и поддържа база данни от информация за организации и институции с отношение по темата;

 • Провежда консултации с оглед на евентуални решения, които да бъдат представени на вниманието на Съвета на Европейския съюз;

 • Набелязва конкретни действия, които да бъдат представени на Съвета на Европейския съюз за по-нататъшно обсъждане;

 • Следи информацията и провежда необходимата комуникация със съответните институции и органи на Европейския съюз относно възможностите за финансиране изпълнението на

 • Диалога по въпросите на младежта в ЕС;

 • Изготвя и приема план за действие по отношение реализирането на Диалога.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни