banner top2

  • En

Заявление за вписване в списък на национално представителни младежки организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в Национална информационна система за младежта (организации, работещи със и за младите хора)

Моля, попълнете полето!
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, отбележете полето.

Приложени документи

Описание на дейността на организацията (съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта).

Моля, прикачете файл.

Важно: При прилагане на копия на горепосочените документи, те следва да бъдат заверени „вярно с оригинала” и подписани от лицето представляващо организацията.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни