banner top2

  • En

Заявление за вписване на Младежка организация

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в Национална информационна система за младежта (младежка организация)

Моля, попълнете полето!
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, попълнете полето.
Моля, отбележете полето.

Приложени документи

Описание на дейността на организацията (чл. 46, ал. 2, т.2 от Закона за младежта).

Моля, прикачете файл.

Доказателства за наличието на не по-малко от 70 на сто членове, които са на възраст от 15 до 29 години включително
Моля, прикачете файл.
Доказателство, че повече от половината от членовете на управителния орган са младежи на възраст от 18 до 29 години включително;
Моля, попълнете полето.

Важно: При прилагане на копия на горепосочените документи, те следва да бъдат заверени „вярно с оригинала” и подписани от лицето представляващо организацията.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни