banner top2

Новини

ПОГЛЕД НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

ПОГЛЕД НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Изявлението „Уверени в утрешния ден? Уверени в утрешния ден!“ обобщава заключенията от младежката конференция „Уверени в утрешния ден“, която се проведе между 14-16 май 2024 г. в  Европейския младежки център в Страсбург в контекста на председателството на Лихтенщайн на Съвета на Европа. Събитието отбеляза 75-годишнината на Съвета на Европа и неговия принос за опазване на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона и имаше за цел да поднови и засили партньорството между Съвета на Европа и млади хора. Млади хора, представляващи различни младежки организации на гражданското общество, и представители на правителствата на страните-членки на Съвета на Европа споделиха техните възгледи относно ангажираността за опазването и поддържането на демокрацията в Европа. Съгласиха се, че създаването на бъдеще, изпълнено с увереност, изисква действие и партньорство днес.

Основни цели на Конференцията бяха:

  • Да свърже младите хора и младежкото гражданско общество с 75-ата годишнина на Съвета на Европа и да обобщи значението на организацията за младите хора днес;
  • Да ангажира младежки организации, по-специално национални младежки съвети, като партньори в последващите действия във връзка със заключенията на срещата на върха в Рейкявик, по-специално прилагането на Принципите за демокрация от Рейкявик;
  • Да се идентифицират наболели (младежки) проблеми и да се изследват подходите за интегриране на младежката перспектива в работата на Съвета на Европа и държавите членки;
  • Да се засили участието на младите хора, като се търси диалог между младите хора, младежкото гражданско общество и лицата, вземащи политически решения.

Младежкото събитие събра около 100 представители на национални младежки съвети, международни младежки организации, както и представители на националните органи, отговарящи за младежта.

Програмата включваше пленарни сесии, работни групи, организирани според ключовите теми на събитието, както и теми, повдигнати от участниците. Специално внимание беше отделено на прилагането на Принципите на демокрацията от Рейкявик, както и включването на младежката перспектива в другите секторни политики.

В програмата беше включена и сесия за диалог с министри на външните работи, които присъстваха на тържественото заседание на Комитета на министрите. Ключови послания на младежкото събитие бяха изказани от младите участници като част от официалната програма на честванията в Операта в Страсбург на 16 май.

Повече за събитието  ТУК

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни