banner top2

Новини

Доклад на ЕК относно междинната оценка на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.

Европейската комисия извърши междинна оценка на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.

Оценени са ефективността,ефикасността, целесъобразността, съгласуваността и добавената стойност на Стратегията в средата на периода. 

Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. ангажира, свързва и овластява младите хора и насърчава участието и интегрирането на въпросите, свързани с младежта, в различни области на
политиката. С нея се насърчава разработването на политики за младежта при полезно взаимодействие с други политики, насочени към младите хора (например образование и обучение, заетост, здравеопазване, култура и околна среда), за да се подпомогне постигането на 11-те европейски цели за младежта.

Пълният текст на доклада на Европейската комисия можете да откриете тук: Линк доклад на ЕК


 eu-youth-strategy-2019-2027.jpg

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни