banner top2

Европейски съюз

pdf

Ръководството на програма „ЕРАЗЪМ+"

за 2022 г. може да прочетете на официалната страница https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a
pdf

Резолюция на Съвета

и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно резултатите от 8-ия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта
pdf

Заключения на Съвета

и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно гарантирането и създаването на граждански пространства за младите хора, които да улесняват пълноценното им участие
pdf

Резолюция на Съвета на Европейския съюз

и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за стратегията на ЕС за младежта за периода 2022—2024 г.
pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2021 година

за създаване на Еразъм +: Програма на Съюза за образование и обучение, младеж и спорт и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013
pdf

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/888 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2021 година

за създаване на програма на Европейския корпус за солидарност и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни